شنبه ۲۱ تیر ۹۹

اطلاعات کارخانجات ایران

مطالب دارای برچسب 'گازهای-صنعتی'

شرکت اکسیژن الماس

کد شناسایی : 3119070004
استان | شهرستان : اصفهان | فلاورجان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشترجان
تلفن : 031-37609740-42
وب سایت : www.oxygenalmas.ir
بالا