شنبه ۲۱ تیر ۹۹

اطلاعات کارخانجات ایران

مطالب دارای برچسب 'ورق-اسید-شویی'

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (مجتمع فولاد مبارکه)

کد شناسایی : 3119070003
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 031-52732200-52735099-52733838
وب سایت : www.msc.ir
بالا