دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱

نساجی و ساخت منسوجات

شرکت فرش مهستان

کد شناسایی : 3122050002
استان | شهرستان : مرکزی | دلیجان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دلیجان
تلفن : 086-44433281-89
وب سایت : mahestan.com

شرکت فرش شیخ صفی اصفهان

کد شناسایی : 3119010011
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی
تلفن : 031-35720979
وب سایت : www.sheikhsafi-carpet.com
بالا