چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

نان، شیرینی و فرآورده های نانوایی

شرکت نگین عسل هرند (بیسکویت آوند)

کد شناسایی : 3118100005
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی هرند
تلفن : 031-46400016-46400018
وب سایت : www.avandfamily.com

بیسکویت 777

کد شناسایی : 3118100004
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی
تلفن : 031-35721490-35721016-17
وب سایت : www.biscuit777.com

شرکت سلامت فرد (بیسکویت سلامت)

کد شناسایی : 3118100003
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی
تلفن : 031-35721136-41
وب سایت : www.salamatfard.com
بالا