دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱

نان، شیرینی و فرآورده های نانوایی

صنایع غذایی رزینا

کد شناسایی : 3120060004
استان | شهرستان : اصفهان | شاهین شهر و میمه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مورچه خورت
تلفن : 031-45643005
وب سایت : www.cakerozina.com

شرکت صنایع غذایی سپاهان نوبهاران (بیسکویت نکیسا)

کد شناسایی : 3119010003
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی
تلفن : 031-35721800-4
وب سایت : www.nakisabiscuit.com

شرکت نگین عسل هرند (بیسکویت آوند)

کد شناسایی : 3118100005
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی هرند
تلفن : 031-46400016-46400018
وب سایت : www.avandfamily.com

بیسکویت 777

کد شناسایی : 3118100004
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی
تلفن : 031-35721490-35721016-17
وب سایت : www.biscuit777.com
بالا