جمعه ۹ اسفند ۹۸

اطلاعات کارخانجات ایران

مطالب دارای برچسب 'مخزن-ذخیره'

شرکت سارنج سوله ایران

کد شناسایی : 3118040001
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52373186-52373221
وب سایت : www.saranjsooleh.com
بالا