دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱

محصولات لاستیکی و پلاستیکی

گروه صنعتی مدل پلاستیک (برج پلیمر)

کد شناسایی : 3120060006
استان | شهرستان : اصفهان | برخوار
ناحیه یا شهرک صنعتی : منطقه صنعتی دولت آباد
تلفن : 031-45838117-18
وب سایت : modelplastic.org - borjpolymer.com

شرکت تولیدی صنعتی نوین پلاستیک

کد شناسایی : 3120060007
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 031-35492111-14
وب سایت : www.novinplastic.ir

شرکت سپاهان پویه

کد شناسایی : 3119020003
استان | شهرستان : اصفهان | شاهین شهر و میمه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مورچه خورت
تلفن : 031-45642944
وب سایت : www.sepahanpooyeh.com

شرکت اختر پلاست سپاهان (آلپر)

کد شناسایی : 3119020004
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52373820-21
وب سایت : alper.ir
بالا