پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

محصولات غذایی و آشامیدنی

شركت آرد اطلس اصفهان

کد شناسایی : 3120060003
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 031-33804800
وب سایت : www.ardatlas.com

شرکت گل آرد اصفهان

کد شناسایی : 3120060002
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52373540-52373416
وب سایت : www.golard.com

شرکت آرد مطهر اخوان

کد شناسایی : 3120060001
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی محمود آباد
تلفن : 031-33803000-3
وب سایت : motaharflour.com

شرکت نگین عسل هرند (بیسکویت آوند)

کد شناسایی : 3118100005
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی هرند
تلفن : 031-46400016-46400018
وب سایت : www.avandfamily.com
بالا