دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱

محصولات خام آهن و فولاد

شرکت فولاد ماهان سپاهان

کد شناسایی : 3119070026
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 031-52373555-52373555
وب سایت : www.fouladmahan.com

شرکت ایران اسپیرال

کد شناسایی : 3119070025
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سگزی
تلفن : 031-46412040-45
وب سایت : www.iranspiral.com

شرکت قطورسازان اسپادان

کد شناسایی : 3119070024
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52373600
وب سایت : gsepm.com

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (مجتمع فولاد مبارکه)

کد شناسایی : 3119070003
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 031-52732200-52735099-52733838
وب سایت : www.msc.ir
بالا