پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

لاستیک مصنوعی و مواد پلاستیکی به شکل اولیه

شرکت آبنیل شیمی

کد شناسایی : 3119070018
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52373401
وب سایت : www.abnilshimi.com
بالا