دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

رنگ، روغن جلا و پوشش های مشابه، مرکب چاپ و بتونه

شرکت شیمیایی و رنگسازی مهیا فام

کد شناسایی : 3119070020
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52373311-12
وب سایت : www.mahyafam.com

صنایع رنگ سازی برتر شیمی

کد شناسایی : 3119070017
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52373865-52374764-52374765
وب سایت : www.bartarshimi.com
بالا