پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

رنگ، روغن جلا و پوشش های مشابه، مرکب چاپ و بتونه

صنایع رنگ سازی برتر شیمی

کد شناسایی : 3119070017
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52373865-52374764-52374765
وب سایت : www.bartarshimi.com
بالا