شنبه ۲۷ مرداد ۹۷

آگهی نامه شهرکهای صنعتی | نیازمندیهای صنعتی

 • تعرفه کادر پایه

  تعرفه کادر پايه در آگهی نامه صنعتی شهرکهای صنعتی :
      صفحه اول (4/5×9/5 سانتيمتر)   80.000 تومان 
      صفحه آخر (4/5×9/5 سانتيمتر)   70.000 تومان 
      صفحه داخل (4/5×9/5 سانتيمتر)   60.000 تومان  
 • تخفیفات تعدد کادر

  تخفيفات تعدد کادر در آگهی نامه صنعتی شهرکهای صنعتی :
      يک صفحه (17/5 کادر)   15 درصد 
      نصف صفحه بزرگ (10 کادر)   10 درصد 
      نصف صفحه کوچک (7/5 کادر)   7 درصد 
      يک چهارم صفحه (4 کادر)   5 درصد  
 • تخفیفات تعدد نوبت

  تخفيفات تعدد نوبت در آگهی نامه صنعتی شهرکهای صنعتی :
      يک ماهه (4 نوبت)   10 درصد 
      سه ماهه (12 نوبت)   20 درصد 
      شش ماهه (24 نوبت)   30 درصد 
      يکساله (48 نوبت)   40 درصد  
خوانده شده 48223 دفعه

آگهی نامه شهرکهای صنعتی

اطلاعات کارخانجات ایران, اطلاعات واحدهای دارای علامت استاندارد

کانال تلگرام آگهی نامه صنعتی شهرکهای صنعتی