دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱

تجهیزات برقی، الکتریکی و لوازم خانگی

گروه صنعتی زمرد نور اسپرلوس

کد شناسایی : 3120060005
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی
تلفن : 031-35721354
وب سایت : www.zomorodnoor.com

شرکت کابل هادی نور گستر

کد شناسایی : 3120060008
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی محمود آباد
تلفن : 031-33809091
وب سایت : hadinoor.ir

شرکت سیم و کابل بهسیم (اسپادان بهسیم)

کد شناسایی : 3119070005
استان | شهرستان : اصفهان | شاهین شهر و میمه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مورچه خورت
تلفن : 031-45644358
وب سایت : www.behsim.com
بالا