دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱

شرکت سحرگاه لبن (ریونیز)

کد شناسایی : 3122050003
استان | شهرستان : اصفهان | نجف آباد
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن :
وب سایت : www.sahargahlaban.ir

شرکت فرش مهستان

کد شناسایی : 3122050002
استان | شهرستان : مرکزی | دلیجان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دلیجان
تلفن : 086-44433281-89
وب سایت : mahestan.com

شرکت طلای ناب کیهان (لبنیات ناب)

کد شناسایی : 3122050001
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52374595-96
وب سایت : nab-dairy.ir

شرکت کابل هادی نور گستر

کد شناسایی : 3120060008
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی محمود آباد
تلفن : 031-33809091
وب سایت : hadinoor.ir

شرکت تولیدی صنعتی نوین پلاستیک

کد شناسایی : 3120060007
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 031-35492111-14
وب سایت : www.novinplastic.ir

گروه صنعتی مدل پلاستیک (برج پلیمر)

کد شناسایی : 3120060006
استان | شهرستان : اصفهان | برخوار
ناحیه یا شهرک صنعتی : منطقه صنعتی دولت آباد
تلفن : 031-45838117-18
وب سایت : modelplastic.org - borjpolymer.com

گروه صنعتی زمرد نور اسپرلوس

کد شناسایی : 3120060005
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی
تلفن : 031-35721354
وب سایت : www.zomorodnoor.com

صنایع غذایی رزینا

کد شناسایی : 3120060004
استان | شهرستان : اصفهان | شاهین شهر و میمه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مورچه خورت
تلفن : 031-45643005
وب سایت : www.cakerozina.com

شركت آرد اطلس اصفهان

کد شناسایی : 3120060003
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 031-33804800
وب سایت : www.ardatlas.com

شرکت گل آرد اصفهان

کد شناسایی : 3120060002
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52373540-52373416
وب سایت : www.golard.com
بالا