چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
-->

اطلاعات کارخانجات ایران

اطلاعات کارخانجات ایران

شركت آرد اطلس اصفهان

کد شناسایی : 3120060003
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 031-33804800
وب سایت : www.ardatlas.com

شرکت گل آرد اصفهان

کد شناسایی : 3120060002
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52373540-52373416
وب سایت : www.golard.com

شرکت آرد مطهر اخوان

کد شناسایی : 3120060001
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی محمود آباد
تلفن : 031-33803000-3
وب سایت : motaharflour.com

شرکت آریا بهینه زیگورات

کد شناسایی : 3119070030
استان | شهرستان : اصفهان | نجف آباد
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 03142499604
وب سایت : https://ariazigorat.com

مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

کد شناسایی : 3119070029
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شمال
تلفن : 031-45233271-45233278
وب سایت : https://mapnasts.ir

شرکت تولیدی صنعتی نوین پوش جی

کد شناسایی : 3119070028
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی
تلفن : 031-35724429-32
وب سایت : novinpooshjey.com

شرکت ناردین پلیمر اسپادانا

کد شناسایی : 3119070027
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سگزی
تلفن : 031-46412700
وب سایت : www.nardinpolimer.com

شرکت فولاد ماهان سپاهان

کد شناسایی : 3119070026
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 031-52373555-52373555
وب سایت : www.fouladmahan.com

شرکت ایران اسپیرال

کد شناسایی : 3119070025
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سگزی
تلفن : 031-46412040-45
وب سایت : www.iranspiral.com

شرکت قطورسازان اسپادان

کد شناسایی : 3119070024
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52373600
وب سایت : gsepm.com

شرکت صنایع فایبرگلاس مبارکه

کد شناسایی : 3119070023
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 031-58650006-7
وب سایت :

شرکت تولیدی لوله و اتصالات پی اف پی

کد شناسایی : 3119070022
استان | شهرستان : اصفهان | نجف آباد
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نجف آباد 1 - پلیس راه
تلفن : 031-42499340
وب سایت : www.pfpcompany.com

شرکت دیسمان

کد شناسایی : 3119070021
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی محمود آباد
تلفن : 031-33803945-8
وب سایت : www.deesman.com

شرکت شیمیایی و رنگسازی مهیا فام

کد شناسایی : 3119070020
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52373311-12
وب سایت : www.mahyafam.com

شرکت ابتکار سوله سپاهان

کد شناسایی : 3119070019
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شمال
تلفن : 031-95015381-83
وب سایت : ebtekarsuleh.com

شرکت آبنیل شیمی

کد شناسایی : 3119070018
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
تلفن : 031-52373401
وب سایت : www.abnilshimi.com

شرکت تعاونی تولید کنسرو مرکز (تن ماهی درج)

کد شناسایی : 3119070014
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی
تلفن : 031-35720411
وب سایت : www.dorj-co.com

شرکت قند اصفهان

کد شناسایی : 3119070013
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 031-35210810-35248615-35230391-3
وب سایت : esfahansugar.com

شرکت قند نقش جهان (سهامی عام)

کد شناسایی : 3119070012
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 031-52580008-52580010
وب سایت : sugarnj.org

چینی زرین ایران

کد شناسایی : 3119070011
استان | شهرستان : اصفهان | مبارکه
ناحیه یا شهرک صنعتی : خارج از شهرک ها و مناطق صنعتی
تلفن : 031-33313181-2
وب سایت : zariniran.com
بالا