دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱

اتوماسیون صنعتی و بهینه سازی تجهیزات و ماشین آلات

شرکت طالبی ماشین

کد شناسایی : 3118070004
استان | شهرستان : اصفهان | اصفهان
ناحیه یا شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی
تلفن : 031-35723070
وب سایت : www.talebimachine.com
بالا